เกี่ยวกับเรา

      บริษัท แกรนด์สเต็บ จำกัด รับออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้า,หนังเทียมทุกชนิด บริษัท แกรนด์สแต็บ จำกัด เป็นโรงงานผลิตกระเป๋าทุกประเภทโดยมีช่างผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ดังนั้นเราจึงสามารถออกแบบและผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถผลิตงานได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้า รูปแบบสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณที่ คุณลูกค้าได้ให้โอกาสเรา....